Updates | In the media

În presă: Achiziții publice – Confidențialitatea ofertelor prin prisma modificărilor aduse de OUG nr. 23/2020

ABC_4493an

Cum vor putea ofertanții să protejeze confidențialitatea ofertelor potrivit noilor modificări aduse legilației achizițiilor publice?

Odată cu intrarea în vigoare a prevederilor OUG nr. 23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 106/12.02.2020, ofertanții vor trebui să acorde o atenție sporită protejării confidențialității ofertelor.

Din completările aduse prin noul act normativ legislației privind achizițiile publice și achizițiile sectoriale, rezultă că obligația autorității contractante de a nu dezvălui informaţiile din ofertă pe care operatorii economici le-au indicat ca fiind confidențiale devine efectivă doar în măsura în care dovada confidențialității este depusă în cadrul ofertei.

”În lumina actualei reglementări, confidențialitatea informațiilor din cadrul ofertei, inclusiv secretele tehnice sau comerciale, nu mai pot fi protejate printr-o simplă declarație generală ce vizează confidențialitatea întregii oferte sau prin aplicarea mențiunii ”confidențial” pe fiecare pagină a ofertei, acestea fiind unele dintre metodele cele mai frecvente utilizate de către ofertanți, al căror succes a depins, în practică, și de subiectivismul autorității contractante și/sau al persoanelor învestite cu soluționarea diferendelor din cadrul procedurilor de achiziție publică” afirmă Sînziana Bărbieru, într-un articol publicat în Arena Construcțiilor, pe care îl puteți citi integral aici.