Updates | In the media

În presă: Când poate un angajat să refuze prezența la locul de muncă pe perioada stării de urgență

Mihai Voicu Business Law Partner ONV LAW

Deși, în stadiul actual, legislația României nu prevede în mod expres un drept de a refuza prezentarea la locul de muncă, obligațiile angajatorului din legislația în domeniul securității și sănătății în muncă, dispoziții din Codul Muncii și Codul Penal, interpretate împreună cu dreptul constituțional la viață și sănătate, confirmă faptul că părăsirea locului de muncă sau refuzul salariatului de a se prezenta la locul de muncă în cazul unui pericol grav şi iminent, precum pericolul de contaminare cu virusul COVID19, nu poate constitui o faptă de natură să atragă răspunderea salariatului, fie ea disciplinară, civilă sau penală.

Citiți în întregime opinia colegului nostru, Mihai Voicu, într-un articol publicat în Newsweek.