Updates | In the media

În presă: Clădirile noi trebuie să respecte conceptul nZEB – consumul de energie să fie aproape egal cu zero. Cerințele legale, riscuri și sancțiuni

Sinziana Barbieru - Modificarea legii achizitiilor publice, incompatibila cu dreptul comunitar

Nerespectarea cerințelor privind implementarea conceptului nZEB echivalează cu realizarea unei construcții ce nu respectă condițiile de legalitate și poate atrage anularea autorizației de construire.

În cazul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică de lucrări, dacă documentația de atribuire nu reflectă costurile realizării unei clădiri din categoria nZEB, implementarea ulterioară a soluției tehnice aferente va crea dificultăți majore autorității publice – modificarea contractelor de achiziție publică, cu limitările și condiționările prevăzute de lege și riscul necesității de a organiza o nouă procedură de atribuire.

Regula se aplică deja de la 31 decembrie 2018 pentru clădirile publice, precum clădiri de învățământ, spitale, construcții destinate activităților sportive, alte tipuri de clădiri consumatoare de energie.

Mai pe larg despre riscuri și sancțiuni în articolul Sînzianei Bărbieru pe hotnews.ro.