Updates | In the media

În presă: Despăgubirile pentru imobilele naționalizate pot fi cerute în instanță până la 20.11.2018 (Ro)

Vlad Dumitru_ONV LAW_associate

Problematica retrocedării imobilelor preluate de către stat în mod abuziv în perioada regimului comunist redevine actuală. La data de 20.05.2018 a expirat termenul acordat de Legea nr. 165/2013 Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor (actualmente Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor – CNCI) pentru soluționarea cererilor privind despăgubirile cuvenite persoanelor îndreptățite.

Potrivit legii, în cazul în care dosarul de despăgubiri nu a fost soluționat în termenul legal de către CNCI, persoanele îndreptățite pot solicita instanței, până la data de 20.11.2018, să pronunțe o soluție asupra cererilor privind despăgubirile, în măsura în care dosarul administrativ a fost înregistrat la Secretariatul Comisiei înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013, respectiv 20.05.2013.

Ca urmare a modificărilor legislative din anul 2016, Comisia este obligată să soluționeze cererile privind despăgubirile în ordinea înregistrării acestora, schimbând astfel dinamica de soluționare a dosarelor de despăgubire.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, în cadrul căreia funcționează C.N.C.I., până la data de 10.09.2018, au fost înregistrate 63.063 dosare, din care 10.034 au fost transmise după data de 20.05.2013. Până în prezent au fost soluționate 27.429 dosare. La această dată se află în analiza consilierilor dosarele cu numerele cuprinse între 25001/CC – 26000/CC.

În contextul actual, formularea unei acțiuni în instanță pare o modalitate viabilă de a obține o soluție într-un termen mai scurt asupra cererii privind despăgubirile cuvenite, în funcție de data înregistrării dosarului administrativ la C.N.C.I. Acțiunea formulată pentru nesoluționarea dosarului de despăgubiri în termenul de 60 de luni este scutită de taxa judiciară de timbru.

Vlad Dumitru ne spune mai multe pe HotNews.ro.