Updates | In the media

În presă: Noi obligații legale pentru societăți, asociații și fundații, în lupta împotriva spălării banilor

Ana Petrescu_ONV LAW_associate_1

Ce trebuie să faceți? Societățile, asociațiile și fundațiile trebuie să depună o declarație la Registrul Comerțului prin care se identifică ultimul beneficiar real.

Cine este acesta? Persoana sau persoanele fizice care dețin ori controlează societatea într-o proporție de cel puțin 25% plus o acțiune.

În plus, de acum înainte societățile nu mai pot emite acțiuni la purtător. Mai mult, societatea este obligată să convertească acțiunile la purtător existente în acțiuni nominative, să identifice acționarii companiei ( persoane fizice sau juridice) pe titluri în Registrul Acționarilor și să prezinte Actele Constitutive actualizate la Registrul Comerțului. Asta înseamnă că titularii acțiunilor la purtător trebuie să le depună la sediul societății în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a legii. În caz contrar, acțiunilor la purtător se anulează și capitalului social al societății se reduce in mod corespunzător. Pentru societăți, nerespectarea acestor obligații atrage sancțiunea dizolvării.

Mai multe în articolul scris de colega noastră Ana Petrescu pe hotnews.ro.